Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Velký přehled změn 2018 v daních, podnikání, zaměstnání i jinde

Poslední měsíc roku 2017 pádí vpřed mílovými kroky a rok 2018 tu bude za pár dnů a stejně jako jeho předchůdci přinese i tenhle rok mnoho novinek podnikatelům, zaměstnancům i celé široké veřejnosti.

Velký přehled změn 2018 v daní 2.jpg
Datum článku: 06. 12. 2017

Změny týkající se administrativy, daní, podnikatelů a pojištění

Nařízení GDPR se musí do května 2018 přizpůsobit podniky i podnikatelé

Velkým administrativním úkolem roku 2018 pro všechny podniky a podnikatele bude se přizpůsobit nařízení GDPR pro ochranu osobních údajů. Uvedené nařízení EU zpřísní pravidla práce s citlivými údaji a posílí jejich ochranu. Všichni, kdo s uvedenými údaji přicházejí do styku, se musí nová pravidla naučit zvládat v praxi do 25. 5. 2018, kdy nařízení nabývá účinnosti. Úkol to není nikterak snadný, ale s jeho zvládnutím mohou pomáhat nejrůznější kurzy a semináře, kde s nejasnostmi pomohou odborníci.

Obsah kontrolního hlášení od roku 2018 stanoven zákonem

Kontrolní hlášení k DPH je jednou z nepříliš populárních povinností, kterou budou muset podnikatelé nadále pravidelně a správně plnit i v roce 2018. Zmizí však nejasnosti ohledně toho, co je či není nutné vyplňovat do formuláře, který je nutno v souvislosti s danou povinností vyplňovat. Obsah uvedeného dokumentu od 1. 1. 2018 nekompromisně určuje zákon.

EET bude pokračovat a stále bude potřeba hýčkat si zaměstnance

Do povinnosti elektronické evidence tržeb se v průběhu prvního pololetí roku 2018 budou muset zapojit další podnikatelé, kteří dané povinnosti ze zákona podléhají. Nastane třetí a čtvrtá vlna tohoto dlouhodobého projektu na ochranu daní. Kromě uvedené povinnosti bude však potřeba věnovat i nadále pozornost motivaci zaměstnanců k setrvání ve firmě.

Změní se zdanění příjmů z dohod

Dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti jsou velmi oblíbenou formou uzavírání pracovněprávních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. I v této oblasti nastane v roce 2018 změna ve zdanění příjmů u zaměstnanců, kteří nebudou mít podepsané Prohlášení ani nebudou podávat přiznání. Jednotlivé příjmy bude třeba zdaňovat samostatně.

U výdajových paušálů bude už jen jeden nižší limit

Podnikatelé, kteří budou chtít použít pro vypořádání s daněmi za rok 2018 výdajové paušály, se budou muset spokojit s nižším limitem do 1 000 000 Kč příjmu. Žádná jiná možnost volby už nebude. Na straně druhé si budou moci všichni podnikatelé s paušály opět uplatňovat slevu na manželku s nízkými příjmy i daňové zvýhodnění na děti.

Zdravotní pojištění musí podnikatelé navýšit o více než sto korun

Zdravotní pojištění musí mít každý občan uhrazeno vždy ve správné výši a včas. Podnikatelé si danou povinnost musí ohlídat a pravidelně navyšovat minimální zálohy. Zvýšení záloh v uvedené oblasti přijde i v roce 2018 a platbu je třeba upravit tak, aby u podnikatelů na hlavní činnost odešla vyšší záloha už za leden 2018.

Více podnikatelé zaplatí i na sociální pojištění

Navýšit položku výdajů budou podnikatelé muset i u sociálního pojištění. Při podnikání na hlavní činnost bude potřeba platit minimálně 2189 Kč za každý měsíc. Při podnikání na činnost vedlejší, pokud se na podnikatele povinnost platby vztahuje, bude potřeba v roce 2018 platit 876 Kč měsíčně.

Minimální mzda vzroste o 1 200 Kč

Výrazné zvýšení nastane v roce 2018 u minimální mzdy. Uvedená částka, se zvýší na 12 200 Kč, což je nejvyšší zvýšení za posledních několik let. Zaměstnanci čekají na změnu s radostí, ale zaměstnavatelé se zachmuřeným čelem.

Vyšší zdravotní pojištění bude potřeba odvádět za zaměstnance s nízkou mzdou

V roce 2018 budou zaměstnavatelé muset více odvést na zdravotním pojištění za zaměstnance, kteří mají velmi nízkou mzdu a nejsou státními pojištěnci. Zvýšení minimální mzdy se odrazí v dopočtech do minima v neprospěch zaměstnanců.

Osoby bez zdanitelných příjmů budou muset na zdravotní pojištění platit také více

Osoby bez zdanitelných příjmů, které mají úhradu zdravotního pojištění také na vlastních bedrech, budou platit také vyšší částku než v roce předchozím.

Další změny pro zaměstnance, rodiny i další sociální skupiny

I v roce 2018 budou mít zaměstnanci nárok na daňové slevy

Daňové povinnosti spojené se zaměstnáním se zaměstnanec v roce 2018 nezbaví, ale bude si moci opět uplatňovat nejrůznější daňové slevy a výhody se zaměstnáním spojené.

Daňový bonus zůstane, ale musí mu odpovídat příjmy a nepůjdou započítat jako dosud

Zaměstnaným rodičům zůstane i v roce 2018 možnost uplatňovat nárok na daňový bonus, ale zasáhne do něho vyšší minimální mzda i změny v započitatelných příjmech,

Více peněz dostanou rodiče na daňovém zvýhodnění

Rodičům vychovávajícím děti stoupne daňové zvýhodnění, nejen když mají více dětí. V roce 2018 stoupne daňové zvýhodnění i na jedno dítě.

Rodičovský příspěvek se pro rok 2018 také promění

Změn se dočkají také rodiče, kteří budou čerpat rodičovský příspěvek. Od ledna 2018 si budou rodiče moci svobodněji rozhodovat o tom, jak rychle příspěvek vyčerpají, a rodičům s vícerčaty se uvedená dávka zvýší v celkové částce na 330 000 Kč.

Zvýší se i školkovné

Na vyšší minimální mzdu se váže i zvýšení školkovného. Školkovné je daňově uplatnitelná položka za umístění dítěte ve školce. Jako školkovné si bude možné v roce 2018 odečíst částku 12 200 Kč. Odpočet se provádí ročně v zúčtování u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání, což znamená, že uvedený odpočet za rok 2018 se reálně projeví až v roce 2019.

Více peněz při dlouhodobém onemocnění

Dlouhodobě nemocní zaměstnanci dostanou v roce 2018 v rámci nemocenské více peněz. Zvýšení nemocenské se bude týkat i zaměstnanců, kteří onemocní už v roce 2017, a v roce 2018 bude jejich nemoc pokračovat.

Novou dávkou bude dlouhodobé ošetřovné

I situace zaměstnance i podnikatele, který bude muset na delší dobu opustit zaměstnání nebo podnikání z důvodu péče o těžce nemocného příbuzného, by se měla v roce 2018 změnit k lepšímu. Pečující bude moci požádat o dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnavatelé musí dané žádosti vyhovět a držet zaměstnanci jeho pracovní místo.

Na otcovskou už půjde odejít koncem prosince 2017

Novou možností, která začne fungovat již na samém konci roku 2017, ale její plné využívání nastane, až v roce 2018 je možnost čerpání týdenní placené otcovské dovolené.

Důchody budou také vyšší

Změna v roce 2018 se nevyhne ani důchodům. Zvýší se všechny druhy důchodů čerpané z tuzemského sociálního systému.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Otcovská bude nejspíš nově čtrnáct dnů a nárok na ošetřovné by měl být již po čtyřech dnech hospitalizace pacienta v nemocnici

Otcovská bude nejspíš nově čtrnáct dnů a nárok na ošetřovné by měl být již po čtyřech dnech hospitalizace pacienta v nemocnici

Datum článku: 28. 07. 2021

Sněmovna dnes schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která by měla přinést prodloužení doby otcovské…

Více informací
Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Datum článku: 28. 07. 2021

Daňové úlevy na děti dělají snesitelnější rozpočet v mnoha rodinách a od července 2021 pomohou ještě…

Více informací
Paušální daň by možná v budoucnu mohla být i pro OSVČ s vyššími příjmy

Paušální daň by možná v budoucnu mohla být i pro OSVČ s vyššími příjmy

Datum článku: 27. 07. 2021

Ministerstvo financí zvažuje, že by paušální daň jako nástroj ke snazšímu plnění daňových povinností mohlo…

Více informací
Poukazy a jejich vypořádání ohledně DPH

Poukazy a jejich vypořádání ohledně DPH

Datum článku: 26. 07. 2021

Nejrůznější poukazy jsou stále poskytovanějším i používanějším platebním prostředkem. I každý poukaz však…

Více informací