Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2020 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Stávající rok 2019 rychle spěje do finále a rok 2020 už netrpělivě přešlapuje za dveřmi. Opět je jasné, že přijdou změny pro podnikatele i nepodnikatele, zaměstnavatele i zaměstnance, rodiče i důchodce. Pojďme nahlédnout, jaké novinky nám rok 2020 chystá s určitostí a co je třeba jen předpokládané.

Rok 2020 a jeho změny pro podnikatele i nepo 2.jpg
Datum článku: 12. 12. 2019

Změny pro podnikatele a firmy

Výměna certifikátů nutných pro plnění povinnosti elektronické evidence tržeb

Plnění povinnosti elektronické evidence tržeb se pro žádného podnikatele neobejde bez platného pokladního certifikátu, který je nutné každé tři roky obnovovat. Podnikatelům, kteří do EET vstupovali hned v její první fázi, postupně končí platnost těchto certifikátů, tak jak se k povinnosti připojovali. Někteří musí výměnu uskutečnit už v roce 2019, ale všichni ostatní musí úkol splnit v lednu 2020. Do kdy stávající certifikát platí, je možné zjistit na webu finanční správy. Bez platného certifikátu nelze plnit povinnosti spojené s EET a neplnění povinností vždy znamená sankce.

Řemeslníky, advokáty, lékaře a další profese čeká povinnost EET od května 2020

Zapojení do nutné povinnosti elektronicky evidovat tržby už se stoprocentní platností čeká od května všechny podnikatele spadající do takzvané třetí a čtvrté vlny EET, kteří dosud tajně doufali, že je tato povinnost mine. Postupný proces vstupování končí a velká část všech řemeslníků a příslušníků svobodných povolání se do běžného režimu EET zapojit neodvratně musí, pokud nemají udělenu nějakou zvláštní výjimku.

Podnikatelé s nízkými ročními tržbami bez povinnosti k DPH mohou u EET zkusit offline režim

Drobní podnikatelé, kterým tržby nepřesáhnou 600 000 Kč ročně, nejsou povinnými plátci DPH a mají pocit, že běžná varianta EET je nad jejich síly, mohou zkusit požádat o variantu offline režimu. Uvedený režim je v podstatě jednodušší variantou klasické EET. Povinnost se v daném případě plní pomocí speciálních bloků účtenek a pravidelně měsíčně zasílaným hlášením o uskutečněných tržbách.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění bude potřeba zvýšit

Zdravotní pojištění musí být správně a včas uhrazeno za každého pojištěnce. OSVČ si danou povinnost musí pečlivě hlídat a zvláště pokud odvádí zálohy v minimální výši upravovat daný odvod jak je ze zákona pro daný rok potřeba. Pro rok 2020 platí, že zálohy u podnikání na hlavní činnost bude třeba zvýšit na částku minimálně 2352 Kč měsíčně. Nutné je u zdravotního pojištění myslet vždy na to, že záloha upravená na správnou výši musí přijít už za leden 2020.

Navýšit bude při podnikání nutné i zálohy na sociální pojištění

Dalším povinným odvodem, který si musí podnikatel pečlivě hlídat a aktualizovat zálohy je odvod na sociální pojištění. Záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti musí v roce 2020 být minimálně 2544 Kč měsíčně.

Pokud se vedlejší podnikatelská činnost nevejde ziskem do limitu, bude potřeba také odvody na sociální pojištění zvýšit

Podnikání při vedlejší činnosti se při vyšším hrubém zisku také odvodům na sociální pojištění nevyhne a je tedy nutné přizpůsobit odvod podmínkám pro rok 2020. Pro podnikání na vedlejší činnost je zásadní dosahovaná výše hrubého zisku, protože je zde limit, který pokud není překročen tak se sociální pojištění nemusí hradit vůbec. Ale pokud limit je překročen, sociální pojištění musí být odváděno ve správné výši i při vedlejší činnosti. A také tuto zálohu bude třeba zvýšit z 955 Kč na 1018 Kč měsíčně.

Na malé a střední podnikání bude možné i v roce 2020 žádat podporu od státu

Bez příslušného finančního zajištění se podnikání neobejde ani v roce 2020. Každá koruna se bude v daném případě hodit a nejedna půjde opět získat třeba formou podpory, kterou znovu slibuje poskytovat stát. Důležité v daném případě vždy je nejen splnit zákonem stanovené podmínky, ale také si hlídat termíny pro zaslání projektů a některé z nich připadají už na první lednové dny.

Podporu bude možné žádat i na rodinné podnikání už v dubnu 2020

Každá možná finanční podpora se hodí i při udržování a rozvoji rodinného podnikání. Také tito podnikatelé si mohou v roce 2020 požádat stát o podporu, zvláště pokud budou řešit předávání podniku svým nástupcům. O peníze na tuto záležitost bude potřeba žádat v dubnu 2020.

Změny týkající se mezd, zaměstnanců zaměstnavatelů i neschopenek

Minimální mzda se zvýší na 14 600 Kč

Jednou z nejpodstatnějších změn pro zaměstnance i zaměstnavatele každým rokem je změna minimální mzdy. Po dlouhých nesnadných debatách je už jisté, že i v roce 2020 vzroste minimální mzda a s ní nejnižší zaručené mzdy a vše co je na minimální mzdu bezprostředně vázáno. Minimální mzda se zvýší o 1250 Kč na 14 600 Kč.

Více peněz za práci dostanou i  zaměstnanci ve státní sféře

Více peněz za vykonanou práci dostanou v roce 2020 zaměstnanci v soukromém i státním sektoru. Zvýšení platů se bude ve státní sféře týkat všech zaměstnanců nejen těch s nejnižšími výdělky a každý opět dostane přidánu trochu jinou částku.

Nemocným zaměstnancům bude nutné vyplácet vyšší náhrady mzdy v nemoci

Jak je řečeno výše zvýšení minimální mzdy vždy mění spousty dalších záležitostí, které daná veličina ovlivňuje nebo z ní přímo vycházejí. Když se tedy zvýší minimální mzda, nesmí zaměstnavatelé zapomenout zvýšit také náhrady mzdy v nemoci vyplácené zaměstnancům v pracovní neschopnosti v prvních čtrnácti dnech nemoci. Postup a schéma výpočtu se nemění, ale je nutné vycházet z vyšších redukčních hranic.

Zaměstnavatelé musí mít od začátku roku jasno také v záležitostech ohledně elektronických neschopenek

S nemocnými zaměstnanci budou od ledna 2020 nerozlučně spjaty také elektronické neschopenky. Nemocní pracovníci přestanou zaměstnavateli nosit papírové neschopenky. Zaměstnavatelé se budou moci o nemoci zaměstnanců informovat více elektronicky a přinese jim to samozřejmě také určité povinnosti.  Zjistit si, co vše e-neschopenka znamená, musí zaměstnavatelé nejlépe ještě před začátkem roku 2020. Ostrý provoz dané novinky začíná hned od ledna.

Nemocní zaměstnanci si musí od roku 2020 bedlivě střežit průkaz práce neschopného

Systém elektronických neschopenek nepřinese změny jen do života lékařů a zaměstnavatelů, ale samozřejmě se dotkne i samotných nemocných zaměstnanců. Cestování s neschopenkou za zaměstnavatelem sice odpadne, ale nemocný bude muset pečlivě střežit Průkaz práce nemocného zaměstnance, což bude papírový dokument, který bude mít nemocný po celou dobu nemoci. Uvedený doklad bude obsahovat všechny zásadní údaje o vzniku a průběhu neschopnosti. A nemocný si jej musí brát s sebou vždy, když opouští místo u něhož nahlásil, že se zde bude v nemoci zdržovat.

Peněz by mělo přibýt na zaměstnávání zdravotně postižených

Zaměstnávání zdravotně postižených není jen otázkou ochoty a empatie, ale vždy je pro zaměstnavatele i zásadní otázkou finanční. Postiženému je třeba nejen vyplácet za práci mzdu, ale také mu vytvářet podmínky, proto aby mohl být zaměstnán, což není vždy finančně snadné. Aby bylo možné uvedenou situaci zlepšovat, chystá se zvýšení příspěvku, který zaměstnavatelé na takovéto zaměstnávání dostávají.

Pracujícím postiženým se také zvýší hranice, od které se krátí příspěvek na pořízení auta

Těžce zdravotně postižení mohou požádat a také dostat příspěvek na zakoupení auta. Částka, kterou postižený dostane, není ale vždy stejná a velký vliv na danou situaci má i to jestli má postižený příjem ze zaměstnání a kolik tento příjem činí, protože když tento příjem spolu s důchodem překročí určitý násobek životního minima, krátí to výši poskytovaného příspěvku. Tato hranice pro krácení se od roku 2020 posune směrem vzhůru, což znamená, že si postižený bude moci vydělat více peněz, které mu příspěvek ještě krátit nebudou.

Více peněz dostanou zaměstnanci i na zahraniční stravné

Další oblastí, kde zaměstnanec dostane v roce 2020 více peněz, jsou služební cesty do třiadvaceti nejrůznějších zemí, při kterých náleží zahraniční stravné. Záležitost se týká zemí exotických, jako je například Saúdská Arábie či Omán, ale taktéž služebních cest třeba, do Itálie či Španělska a dalších zemí.

Vzrostou důchody i rodičovský příspěvek

Přidáno dostanou v roce 2020 také důchodci

K 1. 1. 2020 se valorizují také všechny státem vyplácené důchody. Všem důchodcům tedy peníze přibydou, i když každému jiná částka. V průměru se bude zvyšovat stejně jako loni o 900 Kč. Průměrný starobní důchod bude 14 326 Kč. Jak už to však vždy bývá, dané zvýšení ovlivňuje mnoho nejrůznějších hledisek a jako vždy někdo dostane více a jiný méně.

S jistotou se na 300 000 a více zvedne i rodičovský příspěvek

Více peněz dostanou v příštím roce také rodiny s malými dětmi do čtyř let věku. Zvýší se rodičovský příspěvek na celkovou částku 300 000 Kč na jedno dítě a v případě vícerčat to bude ještě více. Otázkou, která v dané záležitosti stále drhne a nad kterou se politici stále nemohou stoprocentně sjednotit, zůstává to, koho všeho se má jednoznačně zvýšení týkat.

A další změny

Vyšší daň změní už od ledna ceny u alkoholu a tabáku

S většími výdaji hned od ledna 2020 musí počítat všichni, kdo si alespoň někdy dopřeji sklenku tvrdého alkoholu nebo jsou součástí jejich života cigarety. Zvýšení daně z alkoholu a tabáku je už v době, kdy vznikají tyto řádky také jisté.

Na stavbu rodinného domu bude také nutné nachystat si o stovky tisíc více než v předchozím období

Všichni, kdo si chtějí v roce 2020 začít stavět rodinný dům, si musí nachystat také více peněz. Kvůli přísnějším pravidlům ohledně energetické náročnosti budov stoupnou náklady na uvedené stavby až o 300 000 korun proti roku předchozímu.

Psi musí být hned od ledna 2020 ze zákona očipovaní

Majitelé psů musí povinně vybavit své čtyřnohé kamarády čipem. U starých psů je akceptovatelné tetování s určitým datem. Očipována musí povinně být i všechna štěňata, která již byla prvně očkována. Už při první lednové procházce musí zvíře čip mít, jinak majiteli hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Podraží i poplatky za spory řešené u soudu

Občanské i podnikatelské spory bude také lépe řešit raději smírem. Pokud totiž do věci zasáhne soud, bude nutné počítat ve druhé polovině roku s vyššími soudními poplatky.

Od května by kvůli snížení DPH měl občan zaplatit méně za vodu

V případě vodného a stočného by naopak měla občanům od května 2020 nějaká ušetřená koruna proti současnosti v peněžence zůstat. Přijde totiž již dlouho slibované snížení DPH právě na vodné a stočné.

Lidé s těžkým postižením budou moci vydat méně za léky, když doloží invaliditu

Těžké postižení občana se ve velké většině případů pojí s užíváním drahých léků, na, na které si postižený musí doplácet často i tisíce měsíčně ze svého. Uvedená situace by se měla od roku 2020 zlepšit. Po doložení invalidity pojišťovně se dotyčnému doplatky výrazně sníží a budou stejné, jaké mají lidé nad 70 let.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Knize úrazů a ohlašovací povinnosti je potřeba při úrazu zaměstnance věnovat zásadní pozornost

Datum článku: 22. 03. 2023

Úraz zaměstnance je vždy nepříjemná událost, která pro zaměstnavatele znamená plnění několika nutných zásadních…

Více informací
Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Opět lze žádat peníze na vzdělávání zaměstnanců a vztahuje se i na OSVČ

Datum článku: 21. 03. 2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo v pondělí 20. března 2023 již druhou dotační výzvu…

Více informací