Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2020 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Stávající rok 2019 rychle spěje do finále a rok 2020 už netrpělivě přešlapuje za dveřmi. Opět je jasné, že přijdou změny pro podnikatele i nepodnikatele, zaměstnavatele i zaměstnance, rodiče i důchodce. Pojďme nahlédnout, jaké novinky nám rok 2020 chystá s určitostí a co je třeba jen předpokládané.

Rok 2020 a jeho změny pro podnikatele i nepo 2.jpg
Datum článku: 12. 12. 2019

Změny pro podnikatele a firmy

Výměna certifikátů nutných pro plnění povinnosti elektronické evidence tržeb

Plnění povinnosti elektronické evidence tržeb se pro žádného podnikatele neobejde bez platného pokladního certifikátu, který je nutné každé tři roky obnovovat. Podnikatelům, kteří do EET vstupovali hned v její první fázi, postupně končí platnost těchto certifikátů, tak jak se k povinnosti připojovali. Někteří musí výměnu uskutečnit už v roce 2019, ale všichni ostatní musí úkol splnit v lednu 2020. Do kdy stávající certifikát platí, je možné zjistit na webu finanční správy. Bez platného certifikátu nelze plnit povinnosti spojené s EET a neplnění povinností vždy znamená sankce.

Řemeslníky, advokáty, lékaře a další profese čeká povinnost EET od května 2020

Zapojení do nutné povinnosti elektronicky evidovat tržby už se stoprocentní platností čeká od května všechny podnikatele spadající do takzvané třetí a čtvrté vlny EET, kteří dosud tajně doufali, že je tato povinnost mine. Postupný proces vstupování končí a velká část všech řemeslníků a příslušníků svobodných povolání se do běžného režimu EET zapojit neodvratně musí, pokud nemají udělenu nějakou zvláštní výjimku.

Podnikatelé s nízkými ročními tržbami bez povinnosti k DPH mohou u EET zkusit offline režim

Drobní podnikatelé, kterým tržby nepřesáhnou 600 000 Kč ročně, nejsou povinnými plátci DPH a mají pocit, že běžná varianta EET je nad jejich síly, mohou zkusit požádat o variantu offline režimu. Uvedený režim je v podstatě jednodušší variantou klasické EET. Povinnost se v daném případě plní pomocí speciálních bloků účtenek a pravidelně měsíčně zasílaným hlášením o uskutečněných tržbách.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění bude potřeba zvýšit

Zdravotní pojištění musí být správně a včas uhrazeno za každého pojištěnce. OSVČ si danou povinnost musí pečlivě hlídat a zvláště pokud odvádí zálohy v minimální výši upravovat daný odvod jak je ze zákona pro daný rok potřeba. Pro rok 2020 platí, že zálohy u podnikání na hlavní činnost bude třeba zvýšit na částku minimálně 2352 Kč měsíčně. Nutné je u zdravotního pojištění myslet vždy na to, že záloha upravená na správnou výši musí přijít už za leden 2020.

Navýšit bude při podnikání nutné i zálohy na sociální pojištění

Dalším povinným odvodem, který si musí podnikatel pečlivě hlídat a aktualizovat zálohy je odvod na sociální pojištění. Záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti musí v roce 2020 být minimálně 2544 Kč měsíčně.

Pokud se vedlejší podnikatelská činnost nevejde ziskem do limitu, bude potřeba také odvody na sociální pojištění zvýšit

Podnikání při vedlejší činnosti se při vyšším hrubém zisku také odvodům na sociální pojištění nevyhne a je tedy nutné přizpůsobit odvod podmínkám pro rok 2020. Pro podnikání na vedlejší činnost je zásadní dosahovaná výše hrubého zisku, protože je zde limit, který pokud není překročen tak se sociální pojištění nemusí hradit vůbec. Ale pokud limit je překročen, sociální pojištění musí být odváděno ve správné výši i při vedlejší činnosti. A také tuto zálohu bude třeba zvýšit z 955 Kč na 1018 Kč měsíčně.

Na malé a střední podnikání bude možné i v roce 2020 žádat podporu od státu

Bez příslušného finančního zajištění se podnikání neobejde ani v roce 2020. Každá koruna se bude v daném případě hodit a nejedna půjde opět získat třeba formou podpory, kterou znovu slibuje poskytovat stát. Důležité v daném případě vždy je nejen splnit zákonem stanovené podmínky, ale také si hlídat termíny pro zaslání projektů a některé z nich připadají už na první lednové dny.

Podporu bude možné žádat i na rodinné podnikání už v dubnu 2020

Každá možná finanční podpora se hodí i při udržování a rozvoji rodinného podnikání. Také tito podnikatelé si mohou v roce 2020 požádat stát o podporu, zvláště pokud budou řešit předávání podniku svým nástupcům. O peníze na tuto záležitost bude potřeba žádat v dubnu 2020.

Změny týkající se mezd, zaměstnanců zaměstnavatelů i neschopenek

Minimální mzda se zvýší na 14 600 Kč

Jednou z nejpodstatnějších změn pro zaměstnance i zaměstnavatele každým rokem je změna minimální mzdy. Po dlouhých nesnadných debatách je už jisté, že i v roce 2020 vzroste minimální mzda a s ní nejnižší zaručené mzdy a vše co je na minimální mzdu bezprostředně vázáno. Minimální mzda se zvýší o 1250 Kč na 14 600 Kč.

Více peněz za práci dostanou i  zaměstnanci ve státní sféře

Více peněz za vykonanou práci dostanou v roce 2020 zaměstnanci v soukromém i státním sektoru. Zvýšení platů se bude ve státní sféře týkat všech zaměstnanců nejen těch s nejnižšími výdělky a každý opět dostane přidánu trochu jinou částku.

Nemocným zaměstnancům bude nutné vyplácet vyšší náhrady mzdy v nemoci

Jak je řečeno výše zvýšení minimální mzdy vždy mění spousty dalších záležitostí, které daná veličina ovlivňuje nebo z ní přímo vycházejí. Když se tedy zvýší minimální mzda, nesmí zaměstnavatelé zapomenout zvýšit také náhrady mzdy v nemoci vyplácené zaměstnancům v pracovní neschopnosti v prvních čtrnácti dnech nemoci. Postup a schéma výpočtu se nemění, ale je nutné vycházet z vyšších redukčních hranic.

Zaměstnavatelé musí mít od začátku roku jasno také v záležitostech ohledně elektronických neschopenek

S nemocnými zaměstnanci budou od ledna 2020 nerozlučně spjaty také elektronické neschopenky. Nemocní pracovníci přestanou zaměstnavateli nosit papírové neschopenky. Zaměstnavatelé se budou moci o nemoci zaměstnanců informovat více elektronicky a přinese jim to samozřejmě také určité povinnosti.  Zjistit si, co vše e-neschopenka znamená, musí zaměstnavatelé nejlépe ještě před začátkem roku 2020. Ostrý provoz dané novinky začíná hned od ledna.

Nemocní zaměstnanci si musí od roku 2020 bedlivě střežit průkaz práce neschopného

Systém elektronických neschopenek nepřinese změny jen do života lékařů a zaměstnavatelů, ale samozřejmě se dotkne i samotných nemocných zaměstnanců. Cestování s neschopenkou za zaměstnavatelem sice odpadne, ale nemocný bude muset pečlivě střežit Průkaz práce nemocného zaměstnance, což bude papírový dokument, který bude mít nemocný po celou dobu nemoci. Uvedený doklad bude obsahovat všechny zásadní údaje o vzniku a průběhu neschopnosti. A nemocný si jej musí brát s sebou vždy, když opouští místo u něhož nahlásil, že se zde bude v nemoci zdržovat.

Peněz by mělo přibýt na zaměstnávání zdravotně postižených

Zaměstnávání zdravotně postižených není jen otázkou ochoty a empatie, ale vždy je pro zaměstnavatele i zásadní otázkou finanční. Postiženému je třeba nejen vyplácet za práci mzdu, ale také mu vytvářet podmínky, proto aby mohl být zaměstnán, což není vždy finančně snadné. Aby bylo možné uvedenou situaci zlepšovat, chystá se zvýšení příspěvku, který zaměstnavatelé na takovéto zaměstnávání dostávají.

Pracujícím postiženým se také zvýší hranice, od které se krátí příspěvek na pořízení auta

Těžce zdravotně postižení mohou požádat a také dostat příspěvek na zakoupení auta. Částka, kterou postižený dostane, není ale vždy stejná a velký vliv na danou situaci má i to jestli má postižený příjem ze zaměstnání a kolik tento příjem činí, protože když tento příjem spolu s důchodem překročí určitý násobek životního minima, krátí to výši poskytovaného příspěvku. Tato hranice pro krácení se od roku 2020 posune směrem vzhůru, což znamená, že si postižený bude moci vydělat více peněz, které mu příspěvek ještě krátit nebudou.

Více peněz dostanou zaměstnanci i na zahraniční stravné

Další oblastí, kde zaměstnanec dostane v roce 2020 více peněz, jsou služební cesty do třiadvaceti nejrůznějších zemí, při kterých náleží zahraniční stravné. Záležitost se týká zemí exotických, jako je například Saúdská Arábie či Omán, ale taktéž služebních cest třeba, do Itálie či Španělska a dalších zemí.

Vzrostou důchody i rodičovský příspěvek

Přidáno dostanou v roce 2020 také důchodci

K 1. 1. 2020 se valorizují také všechny státem vyplácené důchody. Všem důchodcům tedy peníze přibydou, i když každému jiná částka. V průměru se bude zvyšovat stejně jako loni o 900 Kč. Průměrný starobní důchod bude 14 326 Kč. Jak už to však vždy bývá, dané zvýšení ovlivňuje mnoho nejrůznějších hledisek a jako vždy někdo dostane více a jiný méně.

S jistotou se na 300 000 a více zvedne i rodičovský příspěvek

Více peněz dostanou v příštím roce také rodiny s malými dětmi do čtyř let věku. Zvýší se rodičovský příspěvek na celkovou částku 300 000 Kč na jedno dítě a v případě vícerčat to bude ještě více. Otázkou, která v dané záležitosti stále drhne a nad kterou se politici stále nemohou stoprocentně sjednotit, zůstává to, koho všeho se má jednoznačně zvýšení týkat.

A další změny

Vyšší daň změní už od ledna ceny u alkoholu a tabáku

S většími výdaji hned od ledna 2020 musí počítat všichni, kdo si alespoň někdy dopřeji sklenku tvrdého alkoholu nebo jsou součástí jejich života cigarety. Zvýšení daně z alkoholu a tabáku je už v době, kdy vznikají tyto řádky také jisté.

Na stavbu rodinného domu bude také nutné nachystat si o stovky tisíc více než v předchozím období

Všichni, kdo si chtějí v roce 2020 začít stavět rodinný dům, si musí nachystat také více peněz. Kvůli přísnějším pravidlům ohledně energetické náročnosti budov stoupnou náklady na uvedené stavby až o 300 000 korun proti roku předchozímu.

Psi musí být hned od ledna 2020 ze zákona očipovaní

Majitelé psů musí povinně vybavit své čtyřnohé kamarády čipem. U starých psů je akceptovatelné tetování s určitým datem. Očipována musí povinně být i všechna štěňata, která již byla prvně očkována. Už při první lednové procházce musí zvíře čip mít, jinak majiteli hrozí pokuta až 20 000 Kč.

Podraží i poplatky za spory řešené u soudu

Občanské i podnikatelské spory bude také lépe řešit raději smírem. Pokud totiž do věci zasáhne soud, bude nutné počítat ve druhé polovině roku s vyššími soudními poplatky.

Od května by kvůli snížení DPH měl občan zaplatit méně za vodu

V případě vodného a stočného by naopak měla občanům od května 2020 nějaká ušetřená koruna proti současnosti v peněžence zůstat. Přijde totiž již dlouho slibované snížení DPH právě na vodné a stočné.

Lidé s těžkým postižením budou moci vydat méně za léky, když doloží invaliditu

Těžké postižení občana se ve velké většině případů pojí s užíváním drahých léků, na, na které si postižený musí doplácet často i tisíce měsíčně ze svého. Uvedená situace by se měla od roku 2020 zlepšit. Po doložení invalidity pojišťovně se dotyčnému doplatky výrazně sníží a budou stejné, jaké mají lidé nad 70 let.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vánoční provozní doba finančních úřadů v roce 2022

Vánoční provozní doba finančních úřadů v roce 2022

Datum článku: 05. 12. 2022

Doba vánoční a konce roku přinese i v roce 2022 omezení provozní doby na finančních úřadech a pracoviště…

Více informací
Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Nejčastější postihy v oblasti daní

Nejčastější postihy v oblasti daní

Datum článku: 01. 12. 2022

Oblast daní je vždy pevně propojena s daňovými povinnostmi, které se musí plnit dle přísných pravidel určených…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací