Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Změny v roce 2019 přijdou opět nejen pro podnikatele

Žádný rok není nikdy totožný s předchozím, vždy přichází mnoho novinek předpokládaných i překvapivých, příjemných i těch, kterým by bylo lépe se vyhnout, ale musíme se s nimi vyrovnat. Ani rok 2019 nebude rozhodně chudý na změny. Některé jsou již jasné, jiné zůstávají ještě zcela či alespoň z části zahaleny rouškou tajemství, podívejme se na ty, které jsou jisté, případně jim k jistotě chybí poslední krůčky.

Změny v roce 2019 přijdou opět ne 2.jpg
Datum článku: 06. 12. 2018

Změny v administrativě, pojistném a dalších povinnostech

Společníci společností se nutně musí věnovat změnám u DPH

Společníci společností musí od 1. 1. 2019 při uplatňování DPH sledovat aktuální znění zákona o DPH a jednat v souladu s ním. K poslednímu dni roku 2018 přestávají platit přechodná ustanovení, kterými se daní společníci mohli dosud řídit.

Osvobození od EET skončí pro nevidomé podnikatele

Na udělenou výjimku ohledně povinností spojených s elektronickou evidencí tržeb se musí od 1. 1. 2019 přestat spoléhat také nevidomí podnikatelé. Ustanovení, které je od uvedených povinností osvobozovalo, opět k poslednímu dni roku 2018 končí a prodloužení lhůty či jiné opatření se nestačilo schválit. Podnikatelům, kterých se daná problematika dotýká, nezbývá zatím jiná možnost, než vzít situaci na vědomí a pokusit se jí alespoň nějak zvládnout, nebo přerušit činnost a vyčkávat.

Vyřízení daňových záležitostí za rok 2018 si bude žádat ty správné tiskopisy

Správné splnění daňových povinností a bezchybné vyřízení daňové administrativy si žádá pohlídat si aktuálně platné a použitelné tiskopisy i k zúčtování daně.

Tabákové výrobky budou mít od května nový speciální kód

Ohlídat před daňovými nepravostmi tak citlivou a rozporuplnou komoditu jakou jsou tabákové výrobky, si i na našem trhu žádá stále sofistikovanější zabezpečení. Tabákové výrobky u nás i v dalších zemích EU dostanou od května nový digitální kód sloužící k ochraně a identifikaci daného produktu.

Zemědělci by měli snáze získat daňovou vratku z nafty

Vyřizování daňových a administrativních záležitostí zabírá i při správném hospodaření stále mnoho času také zemědělcům v roce 2019 by měli snáze prokazovat nárok na vrácení spotřební daně z nafty.

Daňové pokuty a nedoplatky už by mělo jít řešit kartou na všech finančních úřadech

Poplatníci, kteří si půjdou v roce 2019 na finanční úřady vyřizovat své prohřešky ohledně daňových nedoplatků a správních poplatků už by neměli mít problém uhradit danou záležitost pomocí platební karty. Uvedený způsob platby už by měl být možný na všech stálých pracovištích těchto úřadů.

OSVČ si musí připravit více peněz na minimální zálohy sociálního pojištění

Podnikatel, pro kterého je podnikání hlavní činností se musí i v roce 2019 připravit na platbu vyšších minimálních záloh na sociální pojištění. Částku je nutné při placení minima navýšit o 200 Kč měsíčně.

Více peněz si podnikatel musí připravit i na zdravotní pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění jsou při podnikání na hlavní činnost stejně nutnou položkou, kterou je nezbytné pravidelně hradit alespoň v minimální výši, jako pojištění sociální. Na úhradu zdravotního pojištění bude muset podnikatel v roce 2019 vydat minimálně o 184 Kč měsíčně více než rok předchozí.

Pro podnikatele se u sociálního pojištění změní splatnost záloh

U povinných pojistných záloh si podnikatel musí hlídat nejen správné částky, ale i splatnost, aby záloha byla na svém místě ve správném termínu. U sociálního pojištění je nutné se v daném ohledu soustředit v roce 2019 na změnu. Uvedené pojištění bude potřeba uhradit vždy v měsíci, za který náleží. To znamená, že platba za měsíc květen musí být na účtu správy sociálního zabezpečení nejpozději poslední den měsíce května a nikoli až na začátku června jak tomu bylo v roce 2018 a letech předchozích.

Minimální mzda stoupne na 13 350 Kč, je třeba zkontrolovat změny limitů

Minimální mzda v roce 2019 stoupne o docela vysokou částku 1 150 Kč měsíčně. Uvedené změně je nutné přizpůsobit všechny povinnosti, které jsou s danou částkou bezprostředně svázány. Změny tímto nastanou zaměstnavatelům i zaměstnancům. Je nutné zorientovat se v nové výši limitů, které s danou mzdou souvisí, patřičně navýšit povinné zálohy a přizpůsobit mnoho dalších věcí.

Zvýší se limit pro odvod solidární daně

S výše uvedenou změnou minimální mzdy je spjat i odvod solidární daně, která se týká podnikatelů i zaměstnanců. Solidární daň se odvádí z nadprůměrně vysokých příjmů ve chvíli, kdy dané příjmy překročí určitý stanovený limit. O platbu solidární daně je nutné se starat i ve chvíli, kdy příjmy překročí limit třeba jen jeden měsíc v zúčtovacím celku.

Další změny pro zaměstnavatele i zaměstnance

Přidáno dostanou i zaměstnanci ve státních službách

Nejen minimální mzda se bude od ledna zvyšovat, více peněz se od uvedeného data chystá pro zaměstnance i ve státních službách. Přidáno by měli dostat hlavně lidé zaměstnaní v sociální oblasti, zvednout by se jim měly mzdové tarify i příplatky za náročnou práci.

Dohody o pracovní činnosti budou mít vyšší limit

Nové pravidlo výhodné pro zaměstnance i zaměstnavatele bude mít také dohoda o provedení činnosti. Zvýší se limit, od kterého se z daného příjmu musí odvádět daně. Zaměstnanci si budou moci vydělat až o 500 Kč měsíčně více než v roce 2018. Zaměstnavatelé jim tedy budou moci nabídnout zase o trochu vyšší motivaci a nemusí řešit zdravotní ani sociální pojištění.

Více peněz za práci by měli dostat i vězni

Odpykáváním trestu se život nezastaví, závazky je nutné plnit i při pobytu ve vězení a peníze jsou potřeba i po skončení trestu. Z uvedených důvodů by měla narůst také odměna vězňů, kteří při výkonu trestu pracují. Návrh k daným změnám se projednává.

Nemocenská se bude od druhé poloviny roku proplácet celá

Na důležitou změnu roku 2019 ohledně nemocenské si od července musí zvyknout zaměstnanci i zaměstnavatelé. Zaměstnanci si na pozitivum, že už nebudou v nemoci bez peněz, zvyknou zřejmě velmi rychle. Nemocenská se bude proplácet opět celá. Zaměstnavatelé tedy budou muset platit nemocným zaměstnancům náhradu mzdy od prvního dne pracovní neschopnosti.

Více peněz bude třeba poskytnout zaměstnanci na zahraniční stravné

Vysílání zaměstnanců na pracovní cesty není maličkost a zaměstnavatel přitom musí plnit povinnosti, které mu v daném směru ukládá zákon. Jednou z nezbytných uvedených povinností je i placení stravného ve správné výši podle aktuálních sazeb určených příslušnou vyhláškou. Uvedené sazby zahraničního stravného se v roce 2019 zvýší.

Bude potřeba se soustředit i na jiný postup výpočtu dovolené

Další změna, na kterou si možná od července 2019 budou muset zaměstnavatelé zvyknout, by měl být jiný postup při výpočtu dovolené, který je v projednávání. Pokud novinka projde, dovolená se nově bude vypočítávat z týdenní pracovní doby. A zaměstnanec si bude moci vzít dovolenou třeba jen na několik hodin z pracovního dne, pokud to bude potřebovat.

Vyšší náhrady výdělku zaštítí při úrazu či nemoci z povolání

O trochu snáze by se v roce 2019 měli zaměstnanci a jejich rodiny vyrovnávat s případným pracovním úrazem či nemocí z povolání. Náhrady výdělku, které se v takovém případě zaměstnanci poskytují, také stoupnou.

Více na školkovném si odečtou zaměstnanci i podnikatelé

Zaměstnanci i podnikatelé, kteří mají děti navštěvující předškolní zařízení, si budou moci  v daňovém přiznání podávaném začátkem roku 2019 snížit daňovou povinnost celkově až o 12 200 Kč na dítě díky školkovnému.

Změny čekají i důchodce

Starobní důchody se zvýší všem

S vyšší minimální mzdou se pojí u zvýšení důchodů. Na trochu vyšší příjem se tedy od ledna 2019 mohou těšit všichni důchodci, ale jak už to v daném případě bývá ani zdaleka nedostanou všichni stejný přídavek.

Výpočet důchodů bude jiný

Výpočet důchodů je poměrně složitá matematika podléhající mnoha vlivům spjatým s aktuálním vývojem, který vždy ovlivňují výměry i nejrůznější hranice.

Na invalidní důchody by bylo potřeba více, než se přidá, ale zatím to nevyjde

Svá specifika mezi důchody mají důchody invalidní, kde by mnohdy bylo přidávat více podle individuálních kritérií. Zvýšení sice probíhá pravidelně jako u ostatních důchodů, často však potřebám závažného postižení nestačí. Změna v daném ohledu se zatím jen mlhavě rýsuje a v roce 2019 ještě nepřijde.

V předčasném důchodu bude možné si o maličko více přivydělat

Přivýdělek v předčasném důchodu je nutné si hodně pohlídat z hlediska dodržování pravidel, aby jeho poživatel o tento příjem nepřišel. Přivydělat si, se ale i v dané situaci dá a díky změně limitu pro rok 2019 u dohod o pracovní činnosti, to bude o něco více.

Oddlužení bude pro důchodce o něco schůdnější

Do dluhů se v důchodu padá ještě častěji a snáze, než v jiných fázích života, ale cesta ven je v daném období často nezvládnutelná právě pro vysoký věk, zdravotní problémy a obtížné získávání příjmu, který by pomohl dluhy řešit. Nový insolvenční zákon, který má začít být účinný právě v roce 2019, chce podat pomocnou ruku právě důchodcům v dluzích.

A ještě další novinky

Na platbu povinného ručení je třeba mít připraveno také více peněz

Všichni řidiči, kteří budou chtít i v roce 2019 používat dvé motorové vozidlo si musí nachystat vyšší finanční částku také na povinné ručení. Podle vyjádření pojišťoven budou, kvůli častějším nehodám  a stále stoupajícím nákladům na likvidaci jejích následků, zdražovat všichni. Zvyšování cen se však bude lišit podle poskytovatele a kritérií, ze kterých bude při stanovení částky vycházet.

Život by měla usnadňovat i možnost okamžitého převodu peněz

Potřeba platby a okamžitého převodu peněz mezi bankami se objevuje v životě běžných smrtelníků stále více. Zkušební kroky, které jedince posunou v dané záležitosti vpřed a umožní mu převod z banky do banky během několika vteřin, už proběhly. Od jara by měl být popsaný úkon proveditelný pro každého a kdykoli.

Přibývat by mělo i bezkontaktních bankomatů

I zasouvání platební karty do bankomatu může být obtížné zdržující a pro někoho v různých situacích třeba i nemožné. I v tomto ohledu by se měla situace v roce 2019 zlepšovat a bezkontaktních bankomatů by mělo být stále více.

Změna v příštím roce čeká zřejmě i žadatele o kotlíkovou dotaci

Získávání dotací občanů na šetrnější a ekologičtější vytápění, dostává stále přísnější pravidla. Nové pravidlo bude zřejmě platit i v roce 2019. Při nákupu nového kotle si kupující budou muset dávat bedlivý pozor, co umí vybrané zařízení spalovat. Pokud bude dané vytápěcí zařízení spalovat i uhlí, bude lépe se ohlížet po jiném typu, aby naděje na dotaci nezmizela.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Manželské majetkové smlouvy chrání i před dopady neúspěšného podnikání

Manželské majetkové smlouvy chrání i před dopady neúspěšného podnikání

Datum článku: 18. 01. 2022

Mít nastavena jasně zapsaná pravidla v majetkových vztazích se rozhodně vyplatí jak v podnikání, tak…

Více informací
Podpůrné programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady už pomáhat nebudou

Podpůrné programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady už pomáhat nebudou

Datum článku: 18. 01. 2022

Podpůrné programy Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady už podnikatelům s covidovými těžkostmi v roce 2022 pomáhat…

Více informací
Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Odškodnění pracovního úrazu zaměstnance při konkurzu zaměstnavatele

Datum článku: 14. 01. 2022

Zaměstnavatel v insolvenci, na jehož majetek byl vyhlášen konkurz, už se velmi často příliš nestará ani starat…

Více informací
Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Karanténa a izolace se zkrátila na pět dnů, ale může být i kratší

Datum článku: 13. 01. 2022

Nemoc Covid-19 řádí i v naší zemi již téměř dva roky a za uvedenou dobu se několikrát měnila i doba pro…

Více informací