Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Koronavirus a jeho dopady na život podnikatelů, zaměstnanců i široké veřejnosti

Zákeřný nový Koronavirus neboli virové onemocnění Covid-19 nepříjemně zasahuje do životů tuzemských podnikatelů i nepodnikající široké veřejnosti již několik týdnů. Ustálený koloběh podnikatelských i zaměstnaneckých aktivit vzal za své. Velká část podnikatelů počítá v uzavřených provozovnách ztráty nebo už podnikání zcela vzdává. Jistoty se vzdalují i mnoha zaměstnancům, objevují se existenční problémy a rámuje to starost o školáky, kteří nemohou do škol a strach z nemoci. Kde je možné hledat podporu a pomoc, chce ukázat i tento souhrn aktuální problematiky posledních týdnů a dní.

Koronavirus nemusí být snadné řešit s pojišťovnami nebo třeba za 2.jpg
Datum článku: 09. 04. 2020

 

Krize tedy dopadá někdy až nesnesitelnou tíhou na podnikatele, ale i na další skupiny obyvatel. Nic není jako dřív. Většina úřadů a institucí funguje omezeně či je zcela uzavřena. Mnohé se mění i v povinnostech podnikatelů, někde lze odsunout termíny, jinde je možné za určitých podmínek dosáhnout třeba i prominutí platby ale celá situace působí velmi nejistě a tísnivě hlavně při snaze o pohled do budoucnosti  Na straně druhé se rodí i podpůrná opatření, obnovující programy, půjčky a podpora ze strany vlády ministerstev i dalších institucí. Pojďme se tedy nyní podívat, kde v současné situaci mohou hledat pomoc právě podnikatelé, zaměstnanci i rodiče, na co se musí soustředit zaměstnavatelé i na další specifika, která současná situace přináší.

Koronavirus a daňové i další podnikatelské i nepodnikatelské povinnosti a kde hledat pomoc a podporu

Přiznání k dani z příjmů a Přehledy mají prodlouženu lhůtu i k zaplacení a o přeplatek se netřeba obávat

Zákeřný Koronavirus zaútočil v naší zemi v okamžiku, kdy podnikatelé i některé fyzické osoby mají nejvíce povinností ohledně včasného podání přiznání k dani z příjmů a samozřejmě zaplacení této daně. Na uvedenou povinnost téměř vzápětí navazuje nutné podání Přehledů pro zdravotní pojišťovny i Českou správu sociálního zabezpečení. Kvůli uvedené epidemii však vláda rozhodla o prodloužení lhůty bez sankcí jak na podání přiznání, tak i na zaplacení daně. Lhůta pro splnění povinnosti podání Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ se posunula také. Přeplatek na dani z příjmu by měl k poplatníkovi dorazit také včas, respektive do třiceti dnů po podání přiznání, ať už k podání dojde v dubnu v květnu či červnu.

EET se zcela zastavila na celou dobu stavu nouze i tři měsíce následující a platí to pro všechny podnikatele

Doba koronavirové krize zastavila pro všechny podnikatele povinnost elektronicky evidovat tržby přijímané v hotovosti i plnit všechny povinnosti s EET související. Elektronickou evidencí tržeb se po celou dobu trvání nouzového stavu a ještě tři měsíce následující nemusí zabývat jak podnikatelé, kteří již do povinnosti zapojeni byli, tak podnikatelé, kteří se k povinnosti měli nově připojit od května 2020.

Zrušení daně z nabytí nemovitostí by taktéž mělo ulevit nejen podnikatelům

Dalším daňově úlevným pomocníkem, nejen v současné situaci by mělo být zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Návrh ministerstva financí na zrušení této daně se má týkat nově uzavřených a uzavíraných úvěrů. Ti, kteří již daň zaplatili by si i nadále mohli uplatňovat odpočty této daně prostřednictvím přiznání k dani z příjmů.

K ošetřovnému na děti se prostřednictvím formuláře pro OSVČ dostanou v současné situaci i podnikatelé

Mnoho podnikatelů muselo v současné době nejen zastavit podnikatelskou činnost, ale musí se současně jako rodiče starat o děti, pro které se v nouzovém stavu uzavřela všechna školská zařízení. Mnozí kromě podnikání pečují nejen o děti, ale i o postižené osoby blízké, kterých se uzavření školských a denních pečovatelských zařízení taktéž dotklo. Všechny OSVČ, kterých se tato problematika aktivně týká, mohou prostřednictvím k tomu určeného formuláře žádat o ošetřovné. Jde o speciální dávku pro OSVČ vzniklou z důvodů současného mimořádného stavu a je možné o ni opakovaně žádat po celou dobu, kdy budou uzavřena školská zařízení.

Dočasné odpuštěné zálohy na zdravotní i sociální pojištění by měly podnikání také pomoci

Další úlevou pro OSVČ, která má také ulehčit podnikání v současné době a pomoci mu v restartu je dočasné zrušení povinnosti platby povinných měsíčních záloh na sociální pojištění a taktéž záloh na zdravotní pojištění. Odpuštění záloh se týká období březen až srpen 2020.

Žádat už OSVČ mohou také o přímou podporu podnikání ve výši 25000 Kč

Dalším pomocníkem zejména středních a malých podnikatelů v řešení současné nesnadné situace má být i přímá finanční jednorázová podpora ve výši 25 000 Kč. Dostat by se uvedené podpory mělo všem podnikatelům, kteří si o tuto pomoc požádají a v žádosti čestně prohlásí, že splňují několik nejzásadnějších podnikatelských kritérií pro nárok na tuto podporu.

Odložit je možné i splátky podnikatelských i nepodnikatelských úvěrů

Část tíhy současné situace může z podnikatelů i nepodnikatelů sejmout možnost odkladu splátek všech úvěrů, půjček i hypoték.

Osvědčení o zásahu vyšší moci může chránit při nemožnosti plnit závazky vůči zahraničním partnerům

Koronavirus se na hranice neohlíží a řádí, v celém světě. Ale podnikatelé a jejich činnost jsou opatřeními proti šíření daného viru stále více omezováni a mnoho z nich se dostává do zásadních potíží s plněním závazků vůči zahraničním partnerům. Pokud se podnikatel do těchto potíží dostane, má možnost požádat si Hospodářskou komoru ČR o speciální osvědčení, které mu pomůže dokázat, že se skutečně nachází v situaci, kdy z důvodů zásahu vyšší moci své závazky plnit nemůže.

Od nejedné pokuty může osvobodit takzvaný Liberační balíček

Doba je zkrátka těžká zvláště v podnikatelské sféře. V nejistotě a obavách ze dnů příštích může podnikatel na některou povinnost zapomenout a může samozřejmě hrozit pokuta. Pro takové případy vytvořila vláda speciální liberační balíček opatření, který má v této době chránit právě před pokutami v oblasti daní a k dispozici je i specializovaná infolinka Finanční správy, kde odborníci poradí v současném chaosu právě s daněmi.

 

S Koronavirem se musí potýkat i zaměstnavatelé, zaměstnanci a rodiče

Uzavření firmy není ani v době Koronaviru snadná záležitost

I když zákeřný vir vyřazuje z pracovního poměru jednoho zaměstnance po druhém, váznou dodávky i odbyt a hroutí se i mnoho dalších věcí, není možné podnik jen tak zavřít a počkat na lepší časy. Zvláště pokud chce podnik žádat o podporu od státu, je nutné se držet zuby nehty. A pokud už se uzavření firmy zabránit skutečně nedá, je nutné mít v záloze přesvědčivé doklady situace.

Hromadné propouštění si také žádá pevné nervy, doklad situace a postup dle zákona

Ještě složitější než načas uzavřít firmu je hromadné propouštění zaměstnanců. Uvedená situace si zejména od zaměstnavatele žádá perfektní znalost dané problematiky z hlediska zákoníku práce. Splněny musí být všechny povinnosti vůči propouštěným zaměstnancům, odborům i úřadu práce. Situaci je nutné nezvratně zdůvodnit a doložit, že jiné řešení skutečně není a zapomenout nelze ani na odstupné.

Někdy může pomoci vyhlášení částečné nezaměstnanosti

Ani při velkých problémech se nemusí jít vždy do krajností a sahat k těm nejhorším řešením. Když zaměstnavatel ze závažných důvodů náhle nemůže přidělovat zaměstnancům práci, může zkusit problém řešit třeba i vyhlášením částečné nezaměstnanosti.

Práce se dá zaměstnanci zachránit i prostřednictvím dalšího zaměstnavatele

I při krizi s Koronavirem platí, že je třeba proti nepřízni situace čelit spojením sil tažením takzvaně za jeden provaz při obraně toho nejlepšího. Uvedené platí i při ochraně lidského pracovního potenciálu v době krize a čerpá z toho také program na záchranu pracovních míst zaměstnanců, s názvem Zachraň práci. Uvedený program ukazuje zaměstnavatelům, že výhodnější než pracovníky propouštět může být dohoda s jiným zaměstnavatelem o jejich zaměstnávání.

S podporou zaměstnanosti v současné krizi má pomoci i program Antivirus

Kromě výše uvedeného projektu na záchranu pracovních míst prostřednictvím sdílení zaměstnanců je zde i další podobný program s názvem Antivirus, který dává důraz i na ochranu mzdových jistot zaměstnanců v současné nepříznivé době.

Ošetřovné pro zaměstnance v současné situaci je až do třinácti let věku dítěte

Mimořádná síla útočícího viru si žádá i mimořádnou dálku ošetřovného pro zaměstnance. Zaměstnanci mohou v době Koronaviru žádat ošetřovné na děti až do třinácti let věku dítěte. Dávku je možné pobírat až do doby než se znovu otevřou školská zařízení a zařízení pro postižené denního typu. Zaměstnancům stačí požádat o dávku jednou na celou dobu čerpání a nemusí žádat jako OSVČ každý měsíc znovu.

Při nástupu do zaměstnání mimořádně místo vstupní prohlídky nebo zdravotního průkazu stačí čestné prohlášení

Řešení zdravotních záležitostí a speciálně těch neakutních a preventivních je v epidemii problém. Co lze odložit se odkládá zvláště vystavování nejrůznějších dokladů a potvrzení. I pro danou záležitost je zde nařízení vlády, které stanoví, že místo vstupní prohlídky do zaměstnání či zdravotního průkazu stačí v nouzovém stavu čestné prohlášení daného uchazeče o jeho zdravotním stavu.

Koronavirus a podpora v nezaměstnanosti

Co kupodivu Koronavirus nijak zvlášť nemění je podpora v nezaměstnanosti. Uvedená podpora zůstává stejná jako před Koronavirem co do výše a nemění se ani pravidla pro nárok či dobu vyplácení. Jediné v čem je změna, je to, že se dává přednost vyřizování i této věci na dálku.

 

Koronavirus a právní problematika

Kotonavirus přináší od samého počátku i nesnadné situace třeba s pojišťovnami či v zaměstnání

Problematiku kolem Koronaviru není od počátku snadné řešit nejen z hlediska samotného onemocnění. Problémy stále mohou nastávat při rušení zájezdů a dovolených či se stále nervóznějšími vystresovanými zaměstnavateli.

Od počátku má nákaza také své pracovně právní aspekty

Onemocnění Covid-19 he náročná záležitost pro lidský organizmus, ale nejen to, stejně náročné jsou i dopady s nemocí související. Téměř každého stresují přísná omezující opatření, která mají nákaze bránit. A stále větším nepříjemnostem musí v dané souvislosti čelit i zaměstnavatelé a zaměstnanci. I v napjaté situaci je však vždy nutné chovat se v souladu s právem.

Mnohé povinnosti s plněním nejrůznějších závazků se ani v nouzovém stavu neruší a je třeba je plnit

Jak je patrné z řádků výše v nouzovém stavu se dá ledacos posunout, modifikovat či odpustit. Jsou, ale i povinnosti, které se musí plnit i za nouzového stavu. Jedná se třeba o plnění nejrůznějších pohledávek dluhů či podobných záležitostí, a pokud věci splnit nejdou, je důležité oznámit záležitost protistraně a hledat řešení.

Podnikatelé i nepodnikatelé by se neměli v právu topit ani při virové krizi

Stejně jako pomoc finanční či psychologická je v současné době pro podnikatele i nepodnikatele velmi důležitá pomoc právní. Složité období staví před složitou a dosud neřešenou problematiku nejen menší podnikatele, ale i právnické osoby nejrůznější obchodní společnosti družstva a podobné. Aby se dotčení nezamotali do právních kliček a neztratili se v paragrafech, mělo by jim brzy začít pomáhat speciální právní opatření lex covid justice.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Lhůty pro podání žádostí v programu Covid Nájemné se z technických důvodů prodloužily

Lhůty pro podání žádostí v programu Covid Nájemné se z technických důvodů prodloužily

Datum článku: 25. 01. 2021

Kvůli technickým problémům v počítačovém systému Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se posouvají termíny…

Více informací
Nový výpočet dovolené v roce 2021 si žádá přenastavení v příslušných účetních programech

Nový výpočet dovolené v roce 2021 si žádá přenastavení v příslušných účetních programech

Datum článku: 25. 01. 2021

Od 1. 1. 2021 se po změnách v zákoníku práce zcela změnil dosavadní postup výpočtu dovolené zaměstnanců.…

Více informací
Plnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením je nutné vyřešit do poloviny února 2021

Plnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením je nutné vyřešit do poloviny února 2021

Datum článku: 21. 01. 2021

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velmi důležité pro nejen pro samotné osoby s postižením, ale i pro…

Více informací
Jak vytvořit životopis podle vzoru, aneb první krok do zaměstnání

Jak vytvořit životopis podle vzoru, aneb první krok do zaměstnání

Datum článku: 19. 01. 2021

Už to bude brzy rok, co život v republice ochromila koronavirová pandemie, která změnila mnohé. Pro některé…

Více informací