Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Koronavirus a jeho dopady na život podnikatelů, zaměstnanců i široké veřejnosti

Zákeřný nový Koronavirus neboli virové onemocnění Covid-19 nepříjemně zasahuje do životů tuzemských podnikatelů i nepodnikající široké veřejnosti již několik týdnů. Ustálený koloběh podnikatelských i zaměstnaneckých aktivit vzal za své. Velká část podnikatelů počítá v uzavřených provozovnách ztráty nebo už podnikání zcela vzdává. Jistoty se vzdalují i mnoha zaměstnancům, objevují se existenční problémy a rámuje to starost o školáky, kteří nemohou do škol a strach z nemoci. Kde je možné hledat podporu a pomoc, chce ukázat i tento souhrn aktuální problematiky posledních týdnů a dní.

Koronavirus nemusí být snadné řešit s pojišťovnami nebo třeba za 2.jpg
Datum článku: 09. 04. 2020

 

Krize tedy dopadá někdy až nesnesitelnou tíhou na podnikatele, ale i na další skupiny obyvatel. Nic není jako dřív. Většina úřadů a institucí funguje omezeně či je zcela uzavřena. Mnohé se mění i v povinnostech podnikatelů, někde lze odsunout termíny, jinde je možné za určitých podmínek dosáhnout třeba i prominutí platby ale celá situace působí velmi nejistě a tísnivě hlavně při snaze o pohled do budoucnosti  Na straně druhé se rodí i podpůrná opatření, obnovující programy, půjčky a podpora ze strany vlády ministerstev i dalších institucí. Pojďme se tedy nyní podívat, kde v současné situaci mohou hledat pomoc právě podnikatelé, zaměstnanci i rodiče, na co se musí soustředit zaměstnavatelé i na další specifika, která současná situace přináší.

Koronavirus a daňové i další podnikatelské i nepodnikatelské povinnosti a kde hledat pomoc a podporu

Přiznání k dani z příjmů a Přehledy mají prodlouženu lhůtu i k zaplacení a o přeplatek se netřeba obávat

Zákeřný Koronavirus zaútočil v naší zemi v okamžiku, kdy podnikatelé i některé fyzické osoby mají nejvíce povinností ohledně včasného podání přiznání k dani z příjmů a samozřejmě zaplacení této daně. Na uvedenou povinnost téměř vzápětí navazuje nutné podání Přehledů pro zdravotní pojišťovny i Českou správu sociálního zabezpečení. Kvůli uvedené epidemii však vláda rozhodla o prodloužení lhůty bez sankcí jak na podání přiznání, tak i na zaplacení daně. Lhůta pro splnění povinnosti podání Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny i ČSSZ se posunula také. Přeplatek na dani z příjmu by měl k poplatníkovi dorazit také včas, respektive do třiceti dnů po podání přiznání, ať už k podání dojde v dubnu v květnu či červnu.

EET se zcela zastavila na celou dobu stavu nouze i tři měsíce následující a platí to pro všechny podnikatele

Doba koronavirové krize zastavila pro všechny podnikatele povinnost elektronicky evidovat tržby přijímané v hotovosti i plnit všechny povinnosti s EET související. Elektronickou evidencí tržeb se po celou dobu trvání nouzového stavu a ještě tři měsíce následující nemusí zabývat jak podnikatelé, kteří již do povinnosti zapojeni byli, tak podnikatelé, kteří se k povinnosti měli nově připojit od května 2020.

Zrušení daně z nabytí nemovitostí by taktéž mělo ulevit nejen podnikatelům

Dalším daňově úlevným pomocníkem, nejen v současné situaci by mělo být zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitosti. Návrh ministerstva financí na zrušení této daně se má týkat nově uzavřených a uzavíraných úvěrů. Ti, kteří již daň zaplatili by si i nadále mohli uplatňovat odpočty této daně prostřednictvím přiznání k dani z příjmů.

K ošetřovnému na děti se prostřednictvím formuláře pro OSVČ dostanou v současné situaci i podnikatelé

Mnoho podnikatelů muselo v současné době nejen zastavit podnikatelskou činnost, ale musí se současně jako rodiče starat o děti, pro které se v nouzovém stavu uzavřela všechna školská zařízení. Mnozí kromě podnikání pečují nejen o děti, ale i o postižené osoby blízké, kterých se uzavření školských a denních pečovatelských zařízení taktéž dotklo. Všechny OSVČ, kterých se tato problematika aktivně týká, mohou prostřednictvím k tomu určeného formuláře žádat o ošetřovné. Jde o speciální dávku pro OSVČ vzniklou z důvodů současného mimořádného stavu a je možné o ni opakovaně žádat po celou dobu, kdy budou uzavřena školská zařízení.

Dočasné odpuštěné zálohy na zdravotní i sociální pojištění by měly podnikání také pomoci

Další úlevou pro OSVČ, která má také ulehčit podnikání v současné době a pomoci mu v restartu je dočasné zrušení povinnosti platby povinných měsíčních záloh na sociální pojištění a taktéž záloh na zdravotní pojištění. Odpuštění záloh se týká období březen až srpen 2020.

Žádat už OSVČ mohou také o přímou podporu podnikání ve výši 25000 Kč

Dalším pomocníkem zejména středních a malých podnikatelů v řešení současné nesnadné situace má být i přímá finanční jednorázová podpora ve výši 25 000 Kč. Dostat by se uvedené podpory mělo všem podnikatelům, kteří si o tuto pomoc požádají a v žádosti čestně prohlásí, že splňují několik nejzásadnějších podnikatelských kritérií pro nárok na tuto podporu.

Odložit je možné i splátky podnikatelských i nepodnikatelských úvěrů

Část tíhy současné situace může z podnikatelů i nepodnikatelů sejmout možnost odkladu splátek všech úvěrů, půjček i hypoték.

Osvědčení o zásahu vyšší moci může chránit při nemožnosti plnit závazky vůči zahraničním partnerům

Koronavirus se na hranice neohlíží a řádí, v celém světě. Ale podnikatelé a jejich činnost jsou opatřeními proti šíření daného viru stále více omezováni a mnoho z nich se dostává do zásadních potíží s plněním závazků vůči zahraničním partnerům. Pokud se podnikatel do těchto potíží dostane, má možnost požádat si Hospodářskou komoru ČR o speciální osvědčení, které mu pomůže dokázat, že se skutečně nachází v situaci, kdy z důvodů zásahu vyšší moci své závazky plnit nemůže.

Od nejedné pokuty může osvobodit takzvaný Liberační balíček

Doba je zkrátka těžká zvláště v podnikatelské sféře. V nejistotě a obavách ze dnů příštích může podnikatel na některou povinnost zapomenout a může samozřejmě hrozit pokuta. Pro takové případy vytvořila vláda speciální liberační balíček opatření, který má v této době chránit právě před pokutami v oblasti daní a k dispozici je i specializovaná infolinka Finanční správy, kde odborníci poradí v současném chaosu právě s daněmi.

 

S Koronavirem se musí potýkat i zaměstnavatelé, zaměstnanci a rodiče

Uzavření firmy není ani v době Koronaviru snadná záležitost

I když zákeřný vir vyřazuje z pracovního poměru jednoho zaměstnance po druhém, váznou dodávky i odbyt a hroutí se i mnoho dalších věcí, není možné podnik jen tak zavřít a počkat na lepší časy. Zvláště pokud chce podnik žádat o podporu od státu, je nutné se držet zuby nehty. A pokud už se uzavření firmy zabránit skutečně nedá, je nutné mít v záloze přesvědčivé doklady situace.

Hromadné propouštění si také žádá pevné nervy, doklad situace a postup dle zákona

Ještě složitější než načas uzavřít firmu je hromadné propouštění zaměstnanců. Uvedená situace si zejména od zaměstnavatele žádá perfektní znalost dané problematiky z hlediska zákoníku práce. Splněny musí být všechny povinnosti vůči propouštěným zaměstnancům, odborům i úřadu práce. Situaci je nutné nezvratně zdůvodnit a doložit, že jiné řešení skutečně není a zapomenout nelze ani na odstupné.

Někdy může pomoci vyhlášení částečné nezaměstnanosti

Ani při velkých problémech se nemusí jít vždy do krajností a sahat k těm nejhorším řešením. Když zaměstnavatel ze závažných důvodů náhle nemůže přidělovat zaměstnancům práci, může zkusit problém řešit třeba i vyhlášením částečné nezaměstnanosti.

Práce se dá zaměstnanci zachránit i prostřednictvím dalšího zaměstnavatele

I při krizi s Koronavirem platí, že je třeba proti nepřízni situace čelit spojením sil tažením takzvaně za jeden provaz při obraně toho nejlepšího. Uvedené platí i při ochraně lidského pracovního potenciálu v době krize a čerpá z toho také program na záchranu pracovních míst zaměstnanců, s názvem Zachraň práci. Uvedený program ukazuje zaměstnavatelům, že výhodnější než pracovníky propouštět může být dohoda s jiným zaměstnavatelem o jejich zaměstnávání.

S podporou zaměstnanosti v současné krizi má pomoci i program Antivirus

Kromě výše uvedeného projektu na záchranu pracovních míst prostřednictvím sdílení zaměstnanců je zde i další podobný program s názvem Antivirus, který dává důraz i na ochranu mzdových jistot zaměstnanců v současné nepříznivé době.

Ošetřovné pro zaměstnance v současné situaci je až do třinácti let věku dítěte

Mimořádná síla útočícího viru si žádá i mimořádnou dálku ošetřovného pro zaměstnance. Zaměstnanci mohou v době Koronaviru žádat ošetřovné na děti až do třinácti let věku dítěte. Dávku je možné pobírat až do doby než se znovu otevřou školská zařízení a zařízení pro postižené denního typu. Zaměstnancům stačí požádat o dávku jednou na celou dobu čerpání a nemusí žádat jako OSVČ každý měsíc znovu.

Při nástupu do zaměstnání mimořádně místo vstupní prohlídky nebo zdravotního průkazu stačí čestné prohlášení

Řešení zdravotních záležitostí a speciálně těch neakutních a preventivních je v epidemii problém. Co lze odložit se odkládá zvláště vystavování nejrůznějších dokladů a potvrzení. I pro danou záležitost je zde nařízení vlády, které stanoví, že místo vstupní prohlídky do zaměstnání či zdravotního průkazu stačí v nouzovém stavu čestné prohlášení daného uchazeče o jeho zdravotním stavu.

Koronavirus a podpora v nezaměstnanosti

Co kupodivu Koronavirus nijak zvlášť nemění je podpora v nezaměstnanosti. Uvedená podpora zůstává stejná jako před Koronavirem co do výše a nemění se ani pravidla pro nárok či dobu vyplácení. Jediné v čem je změna, je to, že se dává přednost vyřizování i této věci na dálku.

 

Koronavirus a právní problematika

Kotonavirus přináší od samého počátku i nesnadné situace třeba s pojišťovnami či v zaměstnání

Problematiku kolem Koronaviru není od počátku snadné řešit nejen z hlediska samotného onemocnění. Problémy stále mohou nastávat při rušení zájezdů a dovolených či se stále nervóznějšími vystresovanými zaměstnavateli.

Od počátku má nákaza také své pracovně právní aspekty

Onemocnění Covid-19 he náročná záležitost pro lidský organizmus, ale nejen to, stejně náročné jsou i dopady s nemocí související. Téměř každého stresují přísná omezující opatření, která mají nákaze bránit. A stále větším nepříjemnostem musí v dané souvislosti čelit i zaměstnavatelé a zaměstnanci. I v napjaté situaci je však vždy nutné chovat se v souladu s právem.

Mnohé povinnosti s plněním nejrůznějších závazků se ani v nouzovém stavu neruší a je třeba je plnit

Jak je patrné z řádků výše v nouzovém stavu se dá ledacos posunout, modifikovat či odpustit. Jsou, ale i povinnosti, které se musí plnit i za nouzového stavu. Jedná se třeba o plnění nejrůznějších pohledávek dluhů či podobných záležitostí, a pokud věci splnit nejdou, je důležité oznámit záležitost protistraně a hledat řešení.

Podnikatelé i nepodnikatelé by se neměli v právu topit ani při virové krizi

Stejně jako pomoc finanční či psychologická je v současné době pro podnikatele i nepodnikatele velmi důležitá pomoc právní. Složité období staví před složitou a dosud neřešenou problematiku nejen menší podnikatele, ale i právnické osoby nejrůznější obchodní společnosti družstva a podobné. Aby se dotčení nezamotali do právních kliček a neztratili se v paragrafech, mělo by jim brzy začít pomáhat speciální právní opatření lex covid justice.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Údaje o mzdě či platu zaměstnanců si vždy žádají pečlivou ochranu

Datum článku: 28. 03. 2023

Údaje o mzdách, platech i odměnách zaměstnanců patří také k těm nejcitlivějším záležitostem na každém…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací