Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2022 změnami pro podnikatele a nepodnikající veřejnost nešetří

Rok 2022 je plný turbulentních a často nepříjemných změn pro podnikatele i nepodnikatele a vůbec neškodí si v polovině roku zrekapitulovat, na co je důležité nezapomínat.

Rok 2022 změnami pro podnikatele a nepodnikající veřejnost nešet 2.jpg
Datum článku: 13. 06. 2022

Zálohy na pojistné i paušální daň musí odcházet ve správné výši

Na zdravotní pojištění OSVČ musí posílat minimálně 2627 Kč

Tou nejzákladnější povinností, kterou musí mít OSVČ od prvního měsíce roku 2022 správně a včas splněnu je zdravotní pojištění. Minimální záloha, která musí za uvedený rok zdravotní pojišťovně pravidelně každý měsíc odejít, je 2627 Kč.

Na sociální pojištění OSVČ musí odcházet 2841 Kč při hlavní činnosti nebo 1137 při činnosti vedlejší

Další klíčovou platbou, jejíž zálohy si musí podnikatel hlídat a odvádět je měsíčně ve správné výši, pokud danou povinnost má, jsou zálohy na sociální pojištění. V případě hlavní činnosti v roce 2022 musí být pravidelně od května odesíláno minimálně 2841 Kč. V případě vedlejší činnosti, pokud se zálohy na podnikatele vztahují, musí odcházet 1137 Kč měsíčně.

V případě paušálního režimu musí měsíčně odcházet platba 5994 Kč

V případě, že je podnikatel v roce 2022 přihlášen v režimu paušální daně a používá tedy zjednodušený režim s menším množstvím administrativy, musí i tak pravidelně odesílat jednu měsíční platbu ve výši 5994 Kč, v níž si splní všechny povinnosti. Platba musí být odvedena za každý měsíc roku vždy do 20 dne měsíce, za který náleží.

U OSVČ došlo ke zvýšení penále při nehrazeném zdravotním pojištění

OSVČ si v roce 2022 musí také ještě více hlídat, aby jim nevznikl dluh na zdravotním pojištění. Od 1. 1. 2022 se změnil způsob výpočtu daného penále a trest za nehrazení či pozdní úhradu je vyšší.

U zdravotního pojištění zaměstnanců s postižením se od ledna změnil vyměřovací základ

Správně je třeba odvádět zdravotní pojištění také u zaměstnanců se zdravotním postižením. Od 1. 1. 2022 došlo ke změně ve vyměřovacím základu a zaměstnavatelé, kteří mají mezi zaměstnanci více, než 50 procent zaměstnanců s postižením si musí pohlídat správný odvod.

Novinkou je snazší zveřejnění účetní závěrky i daňová sleva za zastavenou exekuci

Účetní závěrku je možné zveřejnit přes správce daně

Povinnost zveřejnit účetní závěrku je zde samozřejmě pro všechny podnikatele a firmy, kterým tento úkon ukládá zákon i v roce 2022. Změna proti předchozím letům je však  v tom, že zveřejnění v roce 2022 je možné udělat prostřednictvím správce daně. Povinnost je splněna ve chvíli, kdy správce daně předá účetní závěrku rejstříkovému soudu.

Sleva na dani za zastavenou exekuci

Nejrůznější slevy a odpočty daně i v drobné částce jsou vždy vítány a proto připomínáme, že věřitelé z řad právnických i fyzických osob si mohou od počátku roku 2022 uplatňovat u malých pohledávek nově slevu za zastavenou exekuci.

Firmy opravující zdravotnické pomůcky si musí hlídat změnu v DPH

I firmy opravující a upravující zdravotnické pomůcky a prostředky si musí dávat pozor na daňové změny. A právě zde v roce 2022 došlo ke změně ohledně sazby DPH a používá se snížená sazba této daně.

Zaměstnanci musí dostat správně vypočtenou přinejmenším minimální mzdu i se základní slevou na poplatníka a případně bonusem na dítě

Minimální mzda v roce 2022 činí 16 200 Kč měsíčně

V roce 2022 je kvůli těžké inflaci ještě zásadnější než jindy aby každý zaměstnanec dostal za svoji práci řádně zaplaceno alespoň minimální mzdou, která činí 16 200 Kč. Spolu s minimální mzdou je třeba zaměstnancům, kteří jsou rodiče nezaopatřených dětí počítat správně i nárok na daňový bonus na dítě, jehož limit je v roce 2022 na částce 97 200 Kč.

Základní daňová sleva na poplatníka je 30 840 Kč za celý rok

Základní daňová sleva na poplatníka náleží ze zákona všem zaměstnancům, ale i podnikatelům včetně pracujících důchodců i přivydělávajících si rodičů na rodičovské nebo studentů. Tato základní sleva za celý rok 2022 činí celkem 30 840 Kč. Zaměstnancům se promítá do měsíční mzdy částkou 2570 Kč.

Zaměstnavatelé si musí hlídat povinnosti při odhlašování zaměstnanců z nemocenského pojištění, vyšší redukční hranice i vyplácení cestovních náhrad

Od začátku dubna 2022 je více povinností s odhlašováním končících zaměstnanců z nemocenského pojištění

Zaměstnavatel musí mít vždy v pořádku i administrativu ohledně odcházejících zaměstnanců a zde je nutné nezapomenout, že od 1. dubna 2022 je rozšířena ohlašovací povinnost pro správu sociálního zabezpečení právě u této skupiny. Odhláška musí obsahovat více informací než dříve.

Nemocenská má samozřejmě od ledna 2022 vyšší redukční hranice

Zaměstnanci v pracovní neschopnosti musí pochopitelně i v roce 2022 dostávat správně vyplacenu nemocenskou, které se od začátku roku zvedly redukční hranice, a nemocnému se započítává do nemocenské více z příjmu.

Cestovní náhrady se v roce 2022 mění často naposledy v květnu

Zaměstnavatelé, kteří v roce 2022 posílají zaměstnance na pracovní cesty, si musí velmi pečlivě hlídat aktuálnost ohledně výplaty cestovních náhrad. Kvůli prudkému zdražování způsobenému stále rostoucí inflací se v poslední době stále mění ceny pohonných hmot a je třeba to zohlednit právě při vyplácení cestovních náhrad na pohonné hmoty.

Zaměstnavatelé si mohou strhávat poplatek za exekuční srážky. Zaměstnanci mohou být déle na otcovské a při dlouhodobém ošetřovném mají větší naději na jeho získání

Za starosti s exekucemi zaměstnanců jde uplatňovat paušální náhrada

Novinkou v drobné částce 50 Kč je pro zaměstnavatele možnost odečítat si tuto paušální náhradu u každého zaměstnance, u něhož se provádí exekuční srážky ze mzdy.

Otcovská je delší a při hospitalizaci dítěte jde čerpat i po uplynutí šestinedělí

Zásadní změna je v roce 2022 u otcovské poporodní péče a měli by si jí uvědomovat nejen žádající otcové, ale i jejich zaměstnavatelé. Doba otcovské se prodloužila a tatínkům nyní náleží 10 pracovních dnů, které jim zaměstnavatel na jejich žádost musí v zaměstnání omluvit a současně jim náleží 70 procent z denního průměrného výdělku. Další novinkou v roce 2022 je, že otcovská může být, pokud to situace vyžaduje nově čerpána i po uplynutí prvních šesti týdnů od narození dítěte. Jedná se o případy, kdy dítě musí být po porodu třeba i delší čas hospitalizováno v nemocnici kvůli zdravotním komplikacím.

Dlouhodobé ošetřovné má mírnější podmínky

Další změna v roce 2022 důležitá pro zaměstnance, kteří potřebují delší dobu pečovat o blízké se závažným onemocněním je, že dlouhodobé ošetřovné má od začátku roku 2022 o něco schůdnější podmínky a je o trochu větší naděje na rychlejší získání.

Další důležité změny jsou v důchodech. OBZP nesmí zapomínat na platby záloh, řidiči na úhradu pokut a kdo chce osvobození od daně při prodeji domu či bytu musí dávat pozor na podmínky

Důchody se v roce 2022 zvýší v září už potřetí

Dosud nevídané změny přináší rok 2022 v oblasti důchodů. Opět kvůli stále stoupající inflaci je nutné všechny druhy důchodů zvyšovat několikrát ve stejném roce. Od září 2022 se budou důchody zvyšovat již potřetí průměrně o 700 Kč měsíčně.

OBZP si musí v roce 2022 na zdravotní pojištění pravidelně platit 2187 Kč měsíčně

Osoby bez zdanitelných příjmů si musí stejně jako v letech předchozích samostatně platit zdravotní pojištění alespoň v minimální výši, která činí 2187 Kč. Pojistné je třeba odvádět za každý měsíc v roce. Při nehrazení samozřejmě vzniká dluh, který se ještě zvyšuje o penále z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Kdo se chce v roce 2022 osvobodit od daně z prodeje domu či bytu musí splnit přísnější podmínky

Připomínáme, že osvobození od daně z prodeje domu či bytu má v roce 2022 přísnější podmínky. K osvobození je třeba doložit, že peněžní prostředky z prodeje byly použity znovu na obstarání vlastní bytové potřeby a toto je třeba včas sdělit správci daně. Včas znamená ve lhůtě pro podání přiznání, což se v současnosti dá stihnout jen v případě přiznání prostřednictvím poradcem do začátku července.

Řidiči si musí více hlídat úhrady pokut

Od začátku roku 2022 si řidiči musí pečlivě hlídat uhrazení případných pokut. Kdo má neuhrazenou pokutu, může se mu stát, že při silniční kontrole mu nebude umožněno dále pokračovat v cestě, dokud dluh či dluhy nezaplatí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací