Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2021 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2021 stojí na svém začátku, a i když je mnoho věcí nejistých a tvrdé zkoušky roku předchozího nám ukázaly, že osud si míchá kartami bez ohledu na naše potřeby, touhy či přání, tak už teď je jisté, že změny opět budou ve sféře podnikatelské a nepodnikatelské. Jisté už je, že zaměstnanci budou v roce 2021 dostávat vyšší minimální mzdu a důchodci o něco, vyšší důchody. Stejně tak už je jasné, že podnikatelé musí opět navýšit minimální povinné zálohy na zdravotní i sociální pojištění a budou i další novinky, které prozradí řádky níže.

Rok 2021 a jeho změny pro podnikatele i 2.jpg
Datum článku: 08. 01. 2021

 

Změny pro podnikatele a firmy

OSVČ musí navýšit zálohy na zdravotní pojištění

Každý podnikatel v každé době si musí hlídat, aby měl v pořádku povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám a aby pojišťovna od něho pravidelně a na správný účet dostávala, to co ji náleží. I v roce 2021 je nutné navýšit platbu minimálních záloh. Při podnikání na hlavní činnost musí na zdravotní pojištění odejít od OSVČ každý měsíc minimálně 2393 Kč, což je o 41 Kč více než v roce předchozím. Upravená záloha v nové výši, odpovídající roku 2021 musí odejít už za měsíc leden.

Minimální zálohu na sociální pojištění je třeba pro rok 2021 taktéž zvýšit

Podnikatelé, kteří mají povinnost odvádět minimální zálohu z podnikání i na sociální pojistné, musí v roce 2021 zvýšit i tuto částku podobně jako u pojištění zdravotního. Minimální zálohu na sociální pojištění musí OSVČ při podnikání na hlavní činnost zvýšit o 44 Kč měsíčně na částku 2588 Kč. Úprava výše záloh u sociálního pojištění nespěchá tolik jako u pojištění zdravotního. Záloha v upravené výši platné pro daný rok musí poprvé odejít až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok předchozí.

Elektronicky podávané přiznání k dani z příjmů bude mít delší lhůtu a další výhody

Elektronická komunikace s úřady a správcem daně bude nadále dostávat zelenou. Při elektronickém podání přiznání se lhůta na splnění daného úkolu poplatníkovi prodlouží o měsíc a k danému postupu se budou vázat i další výhody.

Daňový základ v přiznání si v roce 2021 budou moci OSVČ snížit o humanitární výdaje poskytnuté v boji s koronavirem

OSVČ i firmy, které i přes náročnost doby prokazatelně podporovaly potřebné v boji s koranavirem si budou moci tuto aktivitu zohlednit v daňovém přiznání podávaném v roce 2021 za rok 2020. Uvedené OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daně z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění poskytnuté v souvislosti s pandemií koronaviru na humanitární účely v období od 1. března do 31. prosince 2020.

Přechod na paušální daň je pro podnikatele novinkou možnou už od ledna 2021

Jednou z nejzásadnějších změn roku 2021 je pro menší podnikatele s ročními příjmy do 1 milionu korun možnost přejít do systému paušální daně, který pro podnikatele znamená, moci si splnit všechny daňové povinnosti jedním formulářem a jednou platbou měsíčně. Výše paušální daně pro rok 2021 činí 5469 Kč měsíčně a podnikatel si jejím odvodem splní povinnost ohledně zdravotního a sociálního pojištění i daně z příjmu a osvobodí se tím od další administrativy. Podnikatelé, kteří chtějí systém paušální daně využívat již v roce 2021 a budou k němu přecházet, musí tento přechod stihnout uskutečnit do 11. ledna 2021 nebo si na paušální daň počkat až do dalšího roku.

Elektronickou evidenci tržeb nemusí žádní podnikatelé nyní řešit až do roku 2023

Důležité v této pro podnikatele velmi těžké době je i to, že veškeré záležitosti kolem EET mohou až do konce roku 2022 pustit z hlavy a nezabývat se jimi. Řádící pandemie nemoci Covid-19 zamíchala osudem a donutila celý proces EET odložit až na rok 2023. V současnosti tedy platí, že i podnikatelé, kteří jsou již do EET zapojeni, mohou v procesu pokračovat a přijímané tržby evidovat i nadále nebo mohou až do uvedeného data evidování přerušit a žádné sankce jim nehrozí.

Odepisování hmotného majetku se zrychluje a zvyšuje se hranice pro jeho odepisování

Další novinkou, kterou rok 2021 firmám a podnikatelům přináší je možnost rychlejšího a efektivnějšího odepisování hmotného investičního majetku. Po dlouhých peripetiích byl na konci roku 2020 schválen daňový balíček, který podnikatelům umožní, že budou moci rychleji  bez přerušení odepisovat hmotný investiční majetek z první a druhé odpisové skupiny a současně dochází k trvalému zvýšení hranice pro účely odepisování hmotného majetku ze 40 000 Kč na 80 000 Kč a podnikatelé si tak budou moci rychleji veškerý majetek do částky 80 000 uplatnit do daňových výdajů.

V oblasti DPH si takzvané identifikované osoby musí plnit povinnosti zásadně elektronicky

Stále více administrativních povinností spojených s daněmi bude nejen možné, ale už nutné plnit elektronicky. Uvedené se týká i identifikovaných osob k DPH, které si musí od 1. 1. 2021 zvláště hlídat, aby jejich podání pro finanční správu mělo formu elektronické datové zprávy správného formátu a struktury, protože jinak nesplní své povinnosti a sankce za to by na sebe nenechaly dlouho čekat.

Uplatňování odpočtu DPH u nájmu nemovitých věcí se také mění

Ke změnám od 1. 1. 2021 dochází také při uplatňování odpočtu DPH. Pozor si musejí dávat zejména plátci DPH, kteří budou pronajímat k podnikání jinému plátci DPH nemovitou věc, jejíž součástí jsou prostory pro trvalé bydlení. Dochází zde totiž k uvedenému významnému omezení možnosti uplatňování odpočtu DPH.

Oceňovací předpisy se taktéž mění

Další změna v zákonech, k níž od 1. 1. 2021 dochází, je novelizace oceňovacích předpisů. Upřesní se a zpřísní pravidla určování obvyklé ceny majetku, zboží a služeb v některých případech bude možné ocenění nemovité věci při oceňování užívat nejen cenu obvyklou, ale též tržní hodnotu nemovitosti. Více precizní práce budou muset odvádět znalci a občané by tím měli získat větší jistotu, že odhadnutá cena je skutečně správná.

Pivovary mají jisté trvalé osvobození od daně pro případy, kdy jsou nuceny zlikvidovat nespotřebované pivo

Rok 2020 byl pro podnikání mimořádně náročný a možnost jakékoli daňové úlevy byla ještě vítanější než jindy, protože nejednou si situace žádala konat věci dříve nevídané. Majitelé pivovarů museli několikrát likvidovat nespotřebované avšak již zdaněné pivo. Pro uvedené situace byl proto trvale přijat zákon, aby pivo určené z uvedených důvodů ke zlikvidování či přepracování, bylo možné převést do režimu osvobození od daně a získat tím zpět již zaplacenou daň.

Změny pro zaměstnavatele a zaměstnance

Minimální mzda zaměstnanců stoupla o 600 Kč měsíčně

Zaměstnanci, kteří i v roce 2021 pobírají či budou pobírat minimální mzdu, dostanou každý měsíc o 600 Kč více než v roce předchozím. Minimální mzda se totiž pro daný rok zvýšila na 15 200 Kč měsíčně.

Podařilo se taktéž zrušit superhrubou mzdu a zvýšit daňovou slevu na poplatníka

Až v samém závěru roku 2020 se podařilo to, o čem se již dlouho diskutovalo a v čem se politici nemohli shodnout. Superhrubá mzda se tedy zrušila a fyzické osoby tak budou odvádět 15 procentní případně 23 procení daň ze mzdy hrubé. Zaměstnancům se daným opatřením sníží povinnost k dani až o čtvrtinu a to znamená, že jim z vydělaných peněz zůstane v peněžence více a to se týká i těch, kteří pobírají minimální mzdu. Zaměstnanci a nejen oni budou mít v roce 2021 vyšší příjmy ze své práce i díky schválenému zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Pro uvedený rok se tato sleva zvýšila o 3000 Kč na  27 840 Kč ročně. Bylo schváleno i to, že uvedená základní sleva na poplatníka vzroste znovu i v roce 2022 na částku 30 840 Kč ročně.

Zaručená mzda stoupla pro rok 2021 taktéž

Zaručená mzda je s tou minimální úzce propojena a tak se pro daný rok zvýšila taktéž. Zaručená mzda totiž garantuje nejnižší mzdy za práci v určitém oboru podle náročnosti namáhavosti a odpovědnosti v daném oboru a jak název napovídá, určuje, že pracovník v dané profesi nesmí dostat za práci menší částku, než tato veličina pro daný rok stanoví.

Daňový bonus na děti se zbavil limitu a bude tak efektivněji pomáhat rodinám s více dětmi

Už tím, že zaměstnanci budou mít díky zrušení superhrubé mzdy i zvýšení slevy na poplatníka nižší daňovou povinnost, zvýší se jim částka daňového bonusu na děti pro rok 2021 a navíc ještě dojde ke zrušení zastropování této veličiny, což znamená, že bude vyplácena bez omezujícího limitu 60 300 Kč a pracující rodiče s více dětmi  by měli touto cestou nově dosáhnout i na částku třeba přes 100 000 Kč.

Výpočet dovolené se v roce 2021 dost zásadně změní

Zásadní změny v roce 2021 pro zaměstnance i zaměstnavatele nastanou ohledně dovolené. Zaměstnavatelé si budou muset zvyknout na nový způsob výpočtu, protože dovolená se zaměstnanci nově bude počítat z odpracovaných hodin.

Převedení části dovolené na žádost zaměstnance by mělo být snazší

Pokud si zaměstnanec písemně požádá, měl by podle nové úpravy zákona jednodušeji dosáhnout převedení části dovolené z jednoho roku do druhého, ale tento manévr bude možné provést jen u dovolené, která přesahuje tu část dovolené, jenž náleží danému zaměstnanci ze zákona.

Krácení dovolené bude šetrnější k zaměstnancům

Změny nastanou i ohledně krácení dovolené zaměstnancům. Dovolené nebude krácením ubývat tak razantně. Neomluvená absence už nebude moci najednou ubrat zaměstnanci třeba celé tři dny, jak tomu bylo ještě v roce 2020. Případné absence se budou zaměstnanci postupně sčítat a teprve když budou odpovídat délce celé jedné neodpracované směny, uberou zaměstnanci den dovolené.

Cestovní náhrady zaměstnancům na pracovní cestě bude nutné zvýšit

Tak jako každým rokem budou muset zaměstnavatelé, kteří budou posílat své zaměstnance na služební cesty, zvýšit těmto pracovníkům cestovní náhrady zejména stravné a náhrady na používání silničního motorového vozidla.

Stravenkový paušál rozšiřuje možnosti, jak přispět na stravu zaměstnancům

Do řady podpor a motivací zaměstnanců se od roku 2021 přidává i stravenkový paušál, který zaměstnavatelům umožňuje poskytovat zaměstnancům příspěvek na stravování také přímo v hotových penězích. Daňová uznatelnost tohoto příspěvku na straně zaměstnavatele bude a současně bude daný příspěvek na straně zaměstnance osvobozen od daně i pojistných odvodů.

Dohody o pracovní činnosti mají od roku 2021 také změnu, na kterou je třeba dát pozor

Zaměstnancům, kteří budou v roce 2021 pracovat na dohodu o pracovní činnosti, přináší daný rok změnu limitu pro povinný odvod zdravotního pojištění. Daný limit se zvyšuje, což znamená, že si zaměstnanec může vydělat více než dosud, aniž by musel odvádět zdravotní pojištění. Limit se posune na 3499 Kč.

A další změny

Důchody jsou opět vyšší

Rok 2021 opět zvyšuje všechny státem vyplácené důchody nejméně o míru zákonné valorizace 839 Kč a průměrný důchod by měl přesáhnout 15 000 Kč měsíčně. Více než jindy by se u těchto důchodů mělo hledět na to, že důchodce více než jinou skupinu obyvatel postihují dopady inflace.

Notářské služby budou dražší pro běžné občany i firmy

Kdo se chystá v roce 2021 vyřizovat nějakou záležitost u notáře, musí být připraven na vyšší výdaje než v období předchozím. Podraží všechny notářské úkony pro občanskou veřejnost i firmy.

Dálniční známky už  jen v elektronické podobě

Další důležitá změna roku 2021 se týká řidičů, kteří budou chtít i v daném roce vjet na dálnice. Pro uvedený krok už bezpodmínečně musí mít elektronickou dálniční známku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Datum článku: 06. 06. 2023

O tom, že bude nutné nejen z úsporných důvodů změnit respektive zpřísnit podmínky ohledně nároku a čerpání…

Více informací
Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Zálohy na sociální pojištění budou pro začínající podnikatele možná nižší i při úsporných opatřeních

Datum článku: 31. 05. 2023

Jak již většina občanů stačila postřehnout, chystá vláda kvůli obrovským dluhům státního rozpočtu razantní…

Více informací